BIFTEK U UMAKU OD GLJIVA (210g)

122.00 kn

(biftek, umak od gljiva, lovačke knedle)

BEEFSTEAK IN PILZSAUCE
(Beefsteak, Pilzsauce, Jägerknödel)
BEEFSTEAK IN MUSHROOM SAUCE
(Beefsteak, mushroom sauce, hunter’s dumplings)